| CONSTRUCTION MATERIALS | FINALIZAT

People Point is recruiting a Legal Advisor for its client, the world’s largest producer of bricks and clay blocks, as well as being the market leader for clay roof tiles. The business is represented in 30 countries with 197 production sites.  Apply here and join our client’s team.

Overall Purpose of the Role

The Legal Advisor is primarily responsible for providing high quality advice to the organization or the client on major legal issues and problems. He /she is responsible for formulating the best possible legal solution after analyzing the legal problem in depth.

He/she should be able to provide the much-needed legal assistance while dealing with some particular legal tasks, litigations, contracts, dispute resolution and guide the client on taking an appropriate decision. He/she should be skilled enough to come out with a desired outcome from the company’s point of view. He/she should be able to take correct decisions and provide the necessary professional support.

He/she also advises whether all the proceedings of the organization are in compliance with the requirements of the legislation. He/she supervises, analyses and researches the implication of laws, legislation, etc. that may affect the organisation. He/she advises the organization so that there is minimum legal exposure and liability.

Responsibilities that need to be handled by him/her:

  1. To conduct legal analysis and research on various legal matters of the client or the organization
  2. To provide advice on different legal issues and assist in drafting legal opinions, memoranda and other briefing documents
  3. To be actively involved in preparing and drafting of different acts and legal submissions and draft the authoritative legal opinions as well
  4. To conduct legal research by utilizing various resources and selecting the relevant material to analyze the legal information
  5. To assist in reviewing the legal material and any other relevant documents and to identify the most important issues that need to be sorted out on a priority basis
  6. To draw up formalities regarding the settlement of disputes and monitor the implementation of the legal clauses
  1. Drafting, verifying, assisting in the negotiation, discussing and drafting modifications of contracts for sale, amendments of contracts, deposit agreements
  2. Drafting, verifying transport contracts
  3. Compliance with GDPR regulations and with competition law, etc.

Essential Skills and Abilities

To ensure success in this field as a legal advisor, he/she should possess excellent analytical, researching and drafting skills. Strong interpersonal and communication skills and the ability to take good decisions based on judgment are absolutely essential. He/she should be able to function without anybody’s supervision and should be able to deal appropriately with the confidential information. He/she should be an excellent team player with the ability to prioritize work, especially when some deadlines need to be met. He/she should be keep himself/herself updated with all the legal laws and should be able to apply them in the given situation.

Apply here and join our client’s team.

[RO Version] Toate aplicatiile sunt considerate strict confidentiale. Numai candidatii selectati vor fi contactati.

Prin aplicarea la această poziție vă exprimați acordul ca datele dvs. cu caracter personal să fie colectate, prelucrate și stocate de către People Point SRL în scopul înscrierii în baza de date, informării, consilierii, recrutării, selecției, plasării, medierii în vederea căutării unui angajator interesat de serviciile dvs. profesionale, realizarea unor rapoarte statistice asupra forței de muncă, precum și autorităților publice, în baza legislației în vigoare. Aceste informații vor fi stocate în baza de date People Point SRL și pot fi transmise potențialilor angajatori pentru care People Point SRL are calitatea de împuternicit al unui operator de date cu caracter personal. Sunteți de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate timp de 3 ani, având dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării sau portabilității acestora printr-o cerere scrisă transmisă pe adresa de email disponibilă pe site-ul web al societății sau prin poștă la adresa People Point SRL, str. Negoiu nr., bl. D14, sc., ap., sect., București.

People Point SRL poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, vârstă, sex, date de contact (telefon, email, skype, adresa de domiciliu/de reședință), conturi personale și profesionale de pe platforme de socializare, experiență profesională, ocupație, venit și/sau asteptări de venit, fotografie, adresă IP, orice alt tip de date care se pot corela pentru a duce la identificarea unei persoane.

People Point SRL este operator autorizat de date cu caracter personal. Detalii suplimentare privitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal de către People Point SRL, sunt disponibile în secțiunea “Termeni & conditii” de pe site-ul web al societății.

Sunteți de acord să participați la procesul de recrutare și selectie (interviuri: fata in fata si / sau prin intermediul altor tehnologii de comunicare, jocuri de rol – dacă este cazul, testare psihologică, recomandări de la foștii angajatori etc.) în vederea completării dosarului de recrutare și selecție care va fi stocat în baza de date People Point SRL și/sau pus la dispoziția unui potențial angajator, client al People Point SRL și pentru care People Point SRL are calitatea de împuternicit al unui operator de date cu caracter personal.