Bine ati venit pe pagina www.peoplepoint.ro!

Continuand utilizarea site-ului, sunteti de acord cu respectarea urmatorilor Termeni & Conditii, care impreuna cu Politica de Confidentialitate guverneaza relatia dvs. cu www.peoplepoint.ro si cu administratorul acestei pagini.

 1. Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre termenii si conditiile de mai jos, va rugam sa parasiti pagina peoplepoint.ro.
 2. Daca nu sunteti de acord cu Politica de Confidentialitate descrisa mai jos, va rugam sa parasiti pagina peoplepoint.ro.

 

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, People Point SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

La optiunea dumneavoastra, ne furnizati unele date personale ale dumneavoastra pentru pentru a beneficia de serviciile puse la dispozitia dumneavoastra prin intermediul site-ului www.peoplepoint.ro, de catre People Point SRL. Refuzul dvs. determina imposibilitatea dumneavoastra de a beneficia de serviciile solicitate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, angajatorul / potentialul angajator al persoanei vizate, agentii de selectie si plasare a fortei de munca, angajatul / potentialul angajat al persoanei vizate.

Aveti posibilitatea de a opta sau nu pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de serviciul nostru prin bifarea sau nu a casutei corespunzatoare termenilor si conditiilor site-ului www.peoplepoint.ro.

Conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului UE nr. 2016/679, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Sunteti de acord ca stergerea datelor personale ale dumneavoastra va fi urmata de stergerea contului dumneavoastra din sistem si de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de catre PEOPLE POINT S.R.L. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la office@peoplepoint.ro sau prin posta la adresa PEOPLE POINT S.R.L., str. Negoiu, nr. 8, sc. 1, ap. 1, sector 3, Bucuresti. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. Orice modificare/rectificare asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal va va fi adusa la cunostinta, potrivit dispozitiilor Regulamentului UE nr. 2016/679.

Administratorul site-ului www.peoplepoint.ro este operator de date cu caracter personal inscris in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal. Termenii “People Point SRL”, “www.peoplepoint.ro” sau “noi” se refera la proprietarul acestui website, al carui nume este People Point S.R.L. cu sediul social in str. Negoiu, nr. 8, parter, ap. 1, sector 3, Bucuresti, Romania. Termenii “utilizator”, “dumneavoastra” sau “dvs.” se refera la utilizatorul si / sau beneficiarul website-ului nostru. Termenii “site”, “website” si / sau “pagina” se refera la website-ul nostru.

People Point SRL isi rezerva dreptul de a sterge si / sau actualiza in orice moment continutul paginii www.peoplepoint.ro si a Termenilor si conditiilor si / sau a oricarei politici sau informatii publicate pe site fara vreun anunt prealabil. La fiecare utilizare a paginii, acest document, asa cum este deja mentionat, va reglementa folosirea www.peoplepoint.ro de catre dumneavoastra.

People Point SRL (“Societatea”) este o persoana juridica romana ce desfasoara activitati ale agentiillor de plasare a fortei de munca. Societatea este acreditata ANOFM pentru activitati de mediere a muncii pe piata interna si servicii de informare si consiliere.

 

People Point SRL se angajeaza, prin prezenta Politica de Confidentialitate, sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal, respectand toate legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679. Detalii despre acest regulament si despre legislatia in vigoare se pot gasi pe site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

 

Politica de Confidentialitate

Societatea poate colecta, prelucra si stoca date cu caracter personal, in baza urmatoarelor acte si norme legale:

 • Constitutia Romaniei, republicata (cap. II, art. 26);
 • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul Civil;
 • Codul de procedura civila;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia;
 • Legea nr. 76/2002 cu modificari si completari ulterioare;
 • HG nr. 277/2002 cu cu modificari si completari ulterioare;
 • Regulamentul (UE) 679/2016 din 27 aprilie 2016privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, in vigoare de la data de 25 mai 2018.

 

Aspecte de ordin general ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Notificarea: Societatea este operator de date cu caracter personal notificat si autorizat de catre ANSPDCP;

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele Societatii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate in acest sens;

Consimtamantul persoanei vizate: Orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Informarea: Persoanele vizate iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal, despre modul, scopul si durata prelucrarii, impreuna cu drepturile si obligatiile pe care le au un acest sens;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin elemente si actiuni specifice de securitate luate de catre Societate.

 

Principiile prelucrarii de date cu caracter personal

 1. Datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent;
 2. Datele sunt prelucrate in scopuri limitate;
 3. Datele sunt adecvate, relevante si proportionale;
 4. Datele sunt exacte si actualizate;
 5. Datele nu trebuie pastrate mai mult decat este necesar;
 6. Datele trebuie sa fie protejate;
 7. Societatea trebuie sa poata demonstra respectarea principiilor.

 

Temeiul legal al prelucrarii de date cu caracter personal

Societatea poate colecta, prelucra si stoca, conform Regulamentului (UE) 679/2016si a legislatiei in vigoare, informatii cu caracter personal, in baza urmatoarelor temeiuri legale:

 • Interes legitim: Societatea are nevoie si este obligata prin obiectul de activitate desfasurat, sa prelucreze si sa detina date cu caracter personal pentru a duce la indeplinire cu succesactivitatile comerciale desfasurate;
 • Consimtamant: Acordul explicit si neechivoc transmis in mod dovedit Societatii de catre persoana vizata cu privire la tipul de date prelucrat, scopul prelucrarii, durata si modul de prelucrare (inclusiv modalitatile de stocare si protejare). Societatea va informa persoana vizata in baza acestui temei legal asigurandu-se ca ca nu afecteaza in mod abuziv drepturile si libertatile persoanelor vizate;
 • Executarea unui contract: Societatea are nevoie sa prelucreze si sa detina date cu caracter personal pentru a duce la indeplinire obligatiile contractuale rezultate in urma semnarii de contracte comerciale in confirmitate cu obiectul sau de activitate;
 • Obligatie legala: Societatea este obligata, conform normelor legale care stau la baza obiectului de activitate, sa proceseze si sa detina date si baza de de date cu caracter personal.

 

Ce tipuri de date cu caracter personal poate Societatea sa colecteze

Pentru a putea desfasura activitatile specifice obiectului de activitate si in baza temeiurilor de mai sus, Societatea poate colecta, procesa si stoca urmatoarele date cu caracter personal, asa cum sunt ele puse la dispozitia sa de catre Candidat:

 • Nume si prenume;
 • CNP si serie/numarul cartii de identitate (conform legislatiei aplicabile);
 • Numar de telefon si adresa de email;
 • Domiciliu;
 • Experienta profesionala;
 • Educatie, studii si nivelul scolarizarii, inclusiv diplome si certificate care dovedesc acest aspect;
 • Profil declarat pe diverse site-uri de socializare (LinkedIN, Facebook, Skype, Instagram etc.);
 • Asteptari de venit si cerinte privitoare la conditiile de lucru;
 • Daca este somer sau nu;
 • Date personale precizate in rezultate ale altor evaluari – daca le pune la dispozitia Prestatorului prin orice mijloc de transmitere si pentru care poate face dovada transmiterii;
 • Date cu caracter personal ale persoanelor de la care Prestatorul va lua referinte despre candidat – daca le pune la dispozitia Prestatorului prin orice mijloc de transmitere si pentru care candidatul poate face dovada obtinerii acordului de prelucrare a datelor;
 • Date personale precizate in evaluari prin jocuri de rol ca parte din procesul de recrutare – daca este cazul;
 • Date personale precizate in evaluari profesionale si teste (teste de personalitate, teste de inteligenta etc.) ca parte din procesul de recrutare;

 

Scopul pentru care Societatea colecteaza, proceseaza si stocheaza datele cu caracter personal

Societatea colecteaza, proceseaza si stocheaza datele cu caracter personal de mai sus numai cu scopul de:

 • A accepta si respectiv a recunoaste candidatura pe postul la care aplica un Candidat prin intermediul urmatoarelor mijloace de transmitere si pentru Candidatul poate face dovada transmiterii:
  • Platforme de recrutare unde Societatea publica anuturi de recrutare la care Candidatul aplica in mod voluntar;
  • Platforme de recrutare unde Candidatul si-a inscris in mod voluntar datele cu caracter personal, si unde Societatea are acces de vizualizare – achizitionat contra cost sau pus la dispozitie in mod gratuit de catre platforma de recrutare;
  • Formularul de aplicare disponibil pe pagina web a Societatii, la adresa peoplepoint.ro/cv.
 • A initia si desfasura interviuri cu scopul de evalua competentele si abilitatile profesionale ale Candidatului in relatie cu cerintele postului la care acesta aplica. Interviurile pot fi: telefonice, prin intermediul unor platforme online de intalniri (de ex. Skype etc.), in cadrul unor intalniri fata in fata;
 • A le transmite Clientului care a contractat Societatea pentru recrutarea si selectia candidatilor potriviti pe aceasta pozitie, in baza contractului de prestari servicii dintre Societate si Client. Modalitatea de transmitere este electronica, de la adrese de email cu terminatie “@peoplepoint.ro” catre adresele de corespondenta electronica decise de catre Clinentul care a contractat Societatea pentru recrutarea si selectia candidatilor potriviti pe respectiva pozitie;
 • A invita Candidatul sa participe in interviuri cu Clientul care a contractat Societatea pentru recrutarea si selectia candidatilor potriviti pe respectiva pozitie. Interviurile pot fi: telefonice, prin intermediul unor platforme online de intalniri (de ex. Skype etc.), in cadrul unor intalniri fata in fata;
 • A invita Candidatul sa participe la evaluari prin jocuri de rol ca parte din procesul de recrutare – daca este cazul;
 • A invita Candidatul sa participe la evaluari profesionale si teste (teste de personalitate, teste de inteligenta etc.). In cazul parcurgerii de catre Candidat a acestor teste, rezultatul acestora va fi pus la dispozitia Clientului care ne-a contractat pentru recrutarea si selectia candidatilor potriviti pe aceasta pozitie. De asemenea, Societatea poate pune la dispozitia Candidatului, in egala masura, la cerere, rezultatul acestor teste;
 • A solicita Candidatului informatii de contact ale unor persoane de la care Societatea sa poata prelua referinte profesionale despre Candidat. Informarea acestor persoane cu privire la un posibil contact si solicitare de informatii profesionale despre dvs., cade si este in sarcina Candidatului. Solicitarea de referinte profesionale poate fi facuta telefonic sau in scris.
 • A intocmi formalitatile de raportare destinate autoritatilor (conform legislatiei aplicabile).

 

Modalitati de colectare a datelor cu caracter personal

Societatea poate colecta date cu caracter personal prin urmatoarele mijloace:

 • Platforme de recrutare unde Societatea publica anuturi de recrutare la care Candidatul aplica in mod voluntar;
 • Platforme de recrutare unde Candidatul si-a inscris in mod voluntar datele cu caracter personal, si unde Societatea are acces de vizualizare – achizitionat contra cost sau pus la dispozitie in mod gratuit de catre platforma de recrutare;
 • Formularul de aplicare disponibil pe pagina web a Societatii, la adresa peoplepoint.ro/cv.
 • Platforme de socializare prin intermediul carora Candidatul a decis in mod voluntar sa contacteze reprezentantii Societatii;
 • Platforme de socializare prin intermediul carora Societatea a decis sa propuna in mod voluntar initierea unor discutii / intalniri cu privire la oportunitatea gasirii unui loc de munca;
 • CV-uri / profile de platforme de socializare / candidaturi transmise de catre Beneficiar Prestatorului si pentru care Beneficiarul a notificat si/sau obtinut acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal de la candidati in vederea contactarii acestora de catre Prestator in vederea prestarii serviciilor contractate intre parti;
 • Recomandari de la alti candidati, colaboratori etc.

 

Securitatea datelor cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal de mai sus impreuna cu toata corespondenta asociata (electronica, postala etc.) sunt securizate astfel:

 • Informatiile electronice sunt stocate pe servere securizate si gestionate de catre un furnizor de servicii de email/hosting autorizat de catre Societate.
 • Site-ul si domeniul www.peoplepoint.ro sunt proprietatea Societatii si sunt gazduite de catre un furnizor pentru servicii de email/hosting autorizat de catre Societate;
 • Informatiile in format tiparit sunt stocate securizat la sediul Societatii care dispune de toate masurile de monitorizare impotriva efractiei (sistem de alarma, sistem de monitorizare video etc.). Adresa sediului Societatii este in str. Negoiu nr. 8, bl. D14, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 3, Bucuresti.

 

Perioada prelucrarii si depozitarii datelor cu caracter personal

Societatea colecteaza, proceseaza si stocheaza datele cu caracter personal prezentate de catre Candidat prin intermediul mijloacelor de transmitere prezentate mai sus si pentru Candidatul poate face dovada transmiterii, pentru

 • toata perioada desfasurarii procesului de recrutare pentru pozitia la care Candidatul a aplicat;
 • pentru alte procese de selectie si recrutare de care Candidatul este interesat sau i se propun de catre Societate, perioada putand fi in acest caz, de maximum 3 ani. In acest caz, Candidatul va trebui sa isi exprime in mod explicit si neechivoc consimtamantul completand Formularul de aplicare disponibil pe pagina web a Societatii, la adresa peoplepoint.ro/cv.

 

Drepturile Candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Societate

Ca aplicant si respectiv Candidat pe o pozitie deschisa de catre Societate, Candidatul – pe langa dreptul la informare cu privire la cele de mai sus, are urmatoarele drepturi:

 • sa stearga, sa rectifice (in situatia in care considera ca datele cu caracter nu corespund realitatii, iar Societatea are obligatia de a modifica la randul sau, in sensul solicitarii Candidatului), sa restrictioneze prelucrarea sau sa aduca obiectii asupra datelor cu caracter personal prelucrate mai sus;
 • sa solicite incetarea prelucrarii datelor cu caracter personal daca a hotarat sa isi retraga candidaturadin procesul de recrutare si selectie pe pozitia deschisa si pe care anterior a candidat.
 • sa depuna plangere la Autoritatea pentru Protectia Datelor in cazul in care constata prelucrarea ilegala a datelor cu caracter personal fata de scopul prelucrarii mentionat mai sus;

 

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale Candidatului, acesta are urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: are dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Societate;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: Candidatul are posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor sale cu caracter personal in cazul in cazul in care (1) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (2) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (3) persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar Societatea nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (4) datele au fost prelucrate ilegal sau (5) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: Candidatul are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (1) considera ca datele sale cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita Societatii sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (2) prelucrarea este ilegala, insa Candidatul nu doreste ca Societatea sa stearga datele cu caracter personal, ci sa restranga utilizarea acestor date; (3) in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ale Candidatului in scopurile mentionate mai sus, insa Candidatul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau (4) s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care Societatea verifica daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul de a isi retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 • Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor inclusiv crearea de profiluri evaluate;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri evaluate, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care Candidatul le-a furnizat Societatii intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt Operator de date cu caracter personal, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul Candidatului sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
 • Toate celelalte drepturi prevazute de Regulamentul UE nr. 2016/679.

Candidatul poate exercita drepturile de mai sus in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, acesta poate sa transmita un email catre adresa office@peoplepoint.ro, sa adreseze in scris o solicitare datata si semnata la adresa Societatii din str. Negoiu nr. 8, bl. D14, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 3, Bucuresti. In termen de 30 de zile, Societatea va pune in practica solicitarea Candidatului tinand cont de obligatiile si legislatia in vigoare la momentul respectiv. Societatea va informa in scris Candidatul cu privire la solutionarea solicitarii prin caile de comunicare cerute de catre Candidat sau prin orice alte mijloace de comnicare care pot dovedi solutionarea.

In cazul in care Societatea nu poate solutiona cererea Candidatului in conditiile obligatiilor si a legislatiei in vigoare, Candidatul poate folosi formularele electronice disponibile pe site-ul ANSPDCP, la adresa http://www.dataprotection.ro sau sa adreseze in scris o solicitare datata si semnata la adresa Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30 sect. 1, Bucuresti, cod postal 010336, Romaniasau in format electronic adresata prin email la adresa anspdcp@dataprotection.ro.

 

Despre capacitatea de a accepta Termenii & Conditiile si Politica de Confidentialitate

La fiecare utilizare a Site-ului, va declarati de acord atat dvs., cat si orice alte persoane pe care le reprezentati, fara limitari de orice fel, sa respectati acesti Termeni si conditii, si reprezentati si garantati ca aveti capacitatea legala de a fi de acord si de a accepta Termenii si conditiile in ceea priveste propria persoana si toate persoanele pe care le reprezentati.

 1. Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre prevederile acestor Termeni si conditii sau nu sunteti autorizat sa fiti de acord si sa acceptati acesti Termeni si conditii, va rugam sa parasiti site-ul.
 2. Afirmati, de asemenea, ca sunteti major, din punct de vedere legal, puteti semna contracte conform legislatiei in vigoare si ca aveti capacitatea de a accepta termenii, conditiile, obligatiile, afirmatiile si garantiile stabilite prin acesti Termeni si conditii, sa respectati si sa va conformati cu cererile formulate in Termeni si conditii.

 

Despre responsabilitatea corectitudinii informatiilor de pe site

Desi depunem eforturi constante sa nu existe erori cu privire la actualizarea si acuratetea informatiilordin prezentul site, acestea pot aparea ocazional. Vom corecta de fiecare data cand constatam aparitia acestora sau de fiecare data cand ne sunt semnalate. Utilizarea informatiilor prezente in site se face pe propriul dvs. risc. Va fi responsabilitatea dvs. sa va asigurati ca produsele, serviciile sau informatiile disponibile raspund nevoilor dvs. specifice.

 

Despre proprietatea intelectuala

Acest website contine materiale care fie ne apartin, fie pentru care detinem licenta, fie au regim liber de utilizare. Aceste materiale pot include, dar nu se limiteaza la, design, layout, imagine, aspect si / sau grafica. Reproducerea de orice fel altfel decat in concordanta cu drepturile de copyright, mentionate de Termeni si conditii, este permisa numai cu acordul PEOPLE POINT S.R.L. Utilizarea neautorizata a acestui website poate declansa o actiune in judecata pentru daune sau o plangere penala.

 

Raspunderea Societatii ca detinator al www.peoplepoint.ro

www.peoplepoint.ro nu poate si nu doreste sa confirme identitatea fiecarui utilizator ca fiind cea reala. www.peoplepoint.ro nu are obligatia de a controla continutul informatiilor publicate si / sau incarcate de utilizatorii site-ului si nu garanteaza acuratetea, integritatea si / sau calitatea acestui tip de continut.

 

Raspunderea utilizatorului

Prin utilizarea serviciilor www.peoplepoint.ro sunteti de acord sa furnizati date reale, informatii exacte, actuale si complete despre dvs., asa cum vi se solicita conform formularelor prezente pe site.

Utilizarea acestui site se face pe riscul propriu al utilizatorului. Site-ul contine informatii pe principiul “precum sunt”, respectiv “precum se gasesc disponibile”. Ne rezervam dreptul de a restrictiona sau chiar impiedica accesul la site, total sau partial, in orice moment. www.peoplepoint.ro respinge in mod expres orice obligatii de orice fel, fie ele directe sau implicite, dar fara a se limita la: garantii implicite comercializarii pentru un anumit scop sau garantii referitoare la faptul ca materialele de pe site sunt  respectate, si de asemenea garantii decurgand din indeplinirea obligatiilor aferente comercializarii sau tranzatiilor efectuate ori conduitei avute de societatile care isi fac reclama sau publica diverse materiale; ca accesul la site va fi neintrerupt sau nu va avea erori. Orice download sau upload pe site va fi efectuat pe riscul utilizatorului. Fiecare utilizator este individual responsabil pentru orice avariere a propriului computer sau a pierderilor de date rezultate din descarcarea, respectiv incarcarea unor astfel de materiale. Nicio avertizare sau informare, fie ea scrisa sau verbala, obtinuta de la www.peoplepoint.ro sau site nu creeaza vreo obligatie de orice fel.

Prin completarea formularelor de pe site si / sau trimiterea CV-ului (inclusiv date personale), permiteti PEOPLE POINT S.R.L. si /sau site-ului www.peoplepoint.ro sa proceseze datele dvs. personale si sa le inregistreze in baza de date interna, cu scopul de a intermedia obtinerea unui loc de munca.

Prin completarea formularelor de pe site si / sau trimiterea CV-ului (inclusiv date personale), sunteti de acord ca datele dvs. personale sa fie prezentate de catre PEOPLE POINT S.R.L. (prin proprietarii, angajatii si / sau persoanele mandatate conform legii romane) si / sau de catre site-ul www.peoplepoint.ro catre terte parti, in scopul de a obtine un loc de munca, terta parte reprezentand un potential angajator din Romania.

Prin completarea formularelor de pe site si / sau trimiterea CV-ului (inclusiv date personale), sunteti de acord ca PEOPLE POINT S.R.L. sa stearga datele cu caracter personal din baza interna de date, in cazul in care exista suspiciuni sau este vizibil faptul ca datele introduse sunt incorecte si / sau in conflict cu practicile şi standardele etice.

 

Limitarea raspunderii

Intelegeti si acceptati in mod expres faptul ca www.peoplepoint.ro si / sau PEOPLE POINT S.R.L. nu pot fi considerate responsabile fata de dvs. pentru nicio paguba directa, indirecta, accidentala, speciala, cauzala sau data ca exemplu, inclusiv dar fara a se limita la pagube referitoare la pierdere de profit, clientela, utilizarea de date sau alte pierderi (chiar daca www.peoplepoint.ro si / sau PEOPLE POINT S.R.L. au fost anterior informate despre eventuala existenta a unor astfel de pierderi) care ar putea rezulta din:

 • utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza serviciile noastre;
 • accesul neautorizat sau alterarea transmiterilor sau a informatiilor;
 • declaratii sau comportament al tertilor referitor la serviciile noastre;
 • orice alta situatie referitoare la serviciile noastre.

Intelegeti, de asemenea, si acceptati ca:

 • sunteti singurul responsabil pentru folosirea acestor servicii. Serviciile sunt oferite “ca atare”.
 • orice material descarcat sau obtinut in orice fel prin utilizarea serviciului se face pe propria responsabilitate si risc. Sunteti singurul responsabil pentru orice pagube suferite si / sau pierderi de date rezultate din descarcarea unor astfel de materiale.

 

Securitate 

Site-ul peoplepoint.ro adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale utilizatorilor noștri. Toate datele cu caracter personal vor fi colectate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare TLS / SSL – 2048 biti. Standardul SSL reprezintă o tehnologie de securitate care cripteaza datele ce sunt transportate intre server si vizitatorii site-ului peoplepoint.ro. Certificatul SSL eliberat de compania COMODO garantează autenticitatea site-ului (vizitatorii pot verifica dacă website-ul este cel original și nu o clonă), asigura criptarea datelor pentru a nu fi furate sau interceptate și garantează o experiență de încredere a utilizatorilor.

 

Despre adrese IP

O adresa IP este un numar atribuit computerului dvs., ori de cate ori aveti acces la internet. Aceasta permite computerelor si serverelor sa recunoasca si sa comunice unul cu altul. Adresele IP de la care vizitatorii par sa provina pot fi inregistrate in scopuri de securitate IT si pentru sistemul de diagnosticare. Aceste informatii pot fi, de asemenea, utilizate in forma agregata pentru a crea tendinta site-ului si pentru a analiza performanta.

 

Cum folosim cookie-urile pe site-ul www.peoplepoint.ro

Un cookie este un  fisier care cere permisiunea de a fi plasat pe hard disk-ul computerului. Odată ce va dati acceptul, fisierul este adaugat si cookie-ul ajuta la analizarea traficului web sau va permite sa stiti cand vizitati un anumit site. Aplicatia web poate adapta operatiunile sale la nevoile dvs., la ceea ce va place sau nu, prin colectarea si memorarea unor informatii despre preferintele dvs.

Noi folosim cookie-uri de inregistrare a traficului pentru a identifica ce pagini sunt folosite. Acest lucru ne ajuta sa analizam informatiile despre traficul paginii de web si pentru a imbunatati site-ul nostru, in scopul de a ne adapta la nevoile clientului. Noi folosim aceste informatii doar in scopuri statistice si de analiza, datele fiind apoi sterse din sistem.

In general, cookie-urile ne ajuta sa va oferim un site mai bun, permitandu-ne sa monitorizam care pagini sunt utile pentru dvs. si care nu. Un cookie nu ne da in niciun fel acces la computer-ul dvs. sau la orice informatii despre dvs., altele decat datele pe care le alegeti să le impartasiti cu noi. Puteti alege sa acceptati sau sa refuzati cookie-urile. Cele mai multe browsere web accepta automat cookie-uri, dar daca preferati, puteti modifica, de obicei, setarea browser-ului pentru a refuza cookie-uri. Insa acest lucru va poate impiedica sa profitati pe deplin de site-ul web.

 

Despre trimiteri catre alte website-uri

Site-ul poate contine trimiteri catre alte website-uri. www.peoplepoint.ro nu este obligatoriu sa fi verificat toate informatiile postate pe aceste website-uri aditionale, mentionate pe site, si nu este responsabila pentru continutul acestor alte website-uri, informatii, materiale, produse sau servicii care pot fi oferite prin intermediul acestor alte website-uri. Includerea link-urilor catre alte website-uri nu trebuie vazuta ca o aprobare a continutului acelor website-uri sau a diferitilor termeni si conditii aplicabile folosirii acelor website-uri. www.peoplepoint.ro nu este responsabila pentru pierderile, avariile sau alte responsabilitati implicite, rezultate din utilizarea oricaruia din link-urile la care se face referire pe site.

 

Despre relatia cu companiile care pot face reclama pe www.peoplepoint.ro

www.peoplepoint.ro poate decide sa posteze campanii si promotii pe site-urile sale. Corespondenta, afacerea si / sau participarea la promotiile campaniilor de marketing postate pe site-urile noastre, inclusiv plata sau livrarea de bunuri ori servicii si orice alte conditii, termeni, garantii sau reprezentari asociate acestor relatii se face pe propria raspundere a utilizatorului, respectiv a societatilor implicate. Sunteti de acord ca www.peoplepoint.ro nu este responsabila pentru nicio pierdere sau dauna de niciun fel, aparuta ca urmare a acestor tranzactii sau ca rezultat al prezentei celor care isi fac publicitate.

 

Legislatia aplicabila

Utilizarea site-ului de catre dvs. si orice diferend rezultat din aceasta utilizare sunt guvernate de legea romana in vigoare.

 

Despre contract

Acest document reprezinta un contract intre tine si PEOPLE POINT S.R.L. privind utilizarea www.peoplepoint.ro.

Termenii si conditiile impreuna cu orice politici si / sau reguli de operare constituie intregul si singurul contract dintre www.peoplepoint.ro si utilizator si inlocuiesc orice alta comunicare si / sau propunere anteriora sau prezenta, indiferent ca a fost facuta verbal sau in scris, intre parti cu privire la site.

Daca oricare dintre prevederile acestor “Termeni si conditii” este nelegala, fara valoare sau neaplicabila, celelalte prevederi raman in vigoare.

 

Contact

Ne puteti contacta la adresa de e-mail office@peoplepoint.ro sau prin posta la adresa PEOPLE POINT S.R.L., str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 1, ap. 1, sector 3, Bucuresti.